logo.jpg
Локална пореска администрација
Град Зајечар
Добродошли на почетну страницу Интернет апликације за преглед и подношење пореских пријава за пореске облике за које је надлежна локална самоуправа.
Пријавите се на систем уносећи своје корисничко име и лозинку у одговарајућа поља на десној страни.
Корисник
Лозинка
 
Напомена: програмски систем разликује велика и мала слова, тј. КОРИСНИК није исто што и Корисник или корисник .
Кориснички сервис

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

· Захтев за отварање корисничког налога може се поднети преко Интернета 'отварање корисничког налога'. Преглед статуса захтева можете да проверите на страници 'провера статуса регистрације' (обавезно сачувати идентификациони број пријаве) .

· Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line сервиса обвезник или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО .
Овлашћење за физичко лице мора бити оверено а овлашћење за правно лице мора бити печатирано и потписано од стране овлашћеног лица фирме.

· Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у одељење у коме је издат кориснички налог и лозинка (лично или овлашћеном лицу), како би му била издата нова лозинка.

Новости
Преузимања